Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahi Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahi Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi veya robot-yardımlı cerrahi, cerrahların pek çok kompleks işlemi, geleneksel yöntemlere göre daha hassas, daha esneklikle, daha kontrollü ve güvenli yapmalarını sağlar. Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahi denilen, küçük kesiler yoluyla yapılan kapalı ameliyatlar grubundadır. Göğüs cerrahisinde video yardımlı veya torakoskopik olarak adlandırdığımız kapalı ameliyatların uygun hastalarda açık ameliyatlara üstünlüğü kanıtlanmıştır. Son zamanlarda popüler olan robot yardımı ile yapılan kapalı ameliyatların da video yardımlı ameliyatlara belirgin teknik üstünlüğü bulunmaktadır.

da Vinci Robotu 2000 yılında Amerika’da FDA tarafından onaylandıktan sonra, çeşitli branşlarda, çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere ABD ve Avrupa hastanelerinde hızla yayılmıştır. Robotik cerrahi sistem, bir kamera kolu ve cerrahi aletlerin tutturulduğu mekanik kolları içerir. Cerrah, ameliyat masasının yanında bir bilgisayar konsolunda otururken, kolları kontrol ederek ameliyatı yapar. Konsol, cerraha, cerrahi alanın yüksek çözünürlükte, büyütülmüş, 3 boyutlu görüntüsünü verir. Cerrah, ameliyat sırasında asiste eden diğer ameliyat ekibini konsol başından yönetir.

Avantajları
Robotik sistemi kullanan Cerrahlar, geleneksel yöntemler ile karşılaştırıldığında, operasyon sırasında daha yüksek bir hassasiyet, esneklik ve kontrol ile cerrahi alanın daha iyi görüntüsü avantajına sahip olurlar. Robotik sistemde kullanılan aletler, göğüs içinde el bileğinin sahip olduğu hareket esnekliğini cerraha sağlarlar. Robotik cerrahi sistemini kullanan cerrahlar, diğer yöntemler ile zor veya imkansız olabilecek hassas ve karmaşık işlemleri yapabilirler. Robotik cerrahi ile sağlanan minimal invaziv cerrahinin faydaları şunlardır:

Daha az komplikasyon oranı (örneğin yara yeri enfeksiyonu), daha az ağrı, daha az kan kaybı, daha çabuk iyileşme, daha küçük ve daha az farkedilebilen kesi izleri

Riskler

Robotik cerrahide geleneksel yöntemlerdeki benzer komplikasyonlar daha düşük oranlarda görülmektedir. Robot ekipmanları göğüs boşluğu içerisinde çevre dokulara en az zararı vererek, komplikasyon oranının azalmasını sağlar.

Robotun hastada yerleştirilmesi

Robotun hastada yerleştirilmesi

Her Hastada uygulanabilir mi?

Robotik cerrahi her hasta için bir seçenek olmayabilir. Cerrah, robotik cerrahinin o hastada uygun olup olmadığını, yararları ve risklerini, diğer yöntemlerle karşılaştırarak (açık cerrahi ve videoyardımlı cerrahi ile) hastaya anlatır.

Hangi hastalıklarda tercih edilmelidir?

Robotik cerrahi, göğüs cerrahisinde pek çok hastalıkta güvenle uygulanabilir.

Özellikle erken evre “Akciğer kanserleri”, göğüs boşluğunda her iki akciğer arasında bulunan “mediasten” denilen bölgenin tümörleri ve kistleri, “diyafragma hastalıkları”, “timoma”, “Miyastenia Gravis”( timektomi), gibi göğüs cerrahi hastalıklarında Robotik cerrahi güvenle uygulanmaktadır

Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, videoyardımlı ameliyatlardan daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir