ETS Ameliyatı Nedir?

El terleme ameliyatı, aşırı el terlemesini (palmar hiperhidroz) tedavi etmek için uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Bu ameliyat genellikle Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) adıyla bilinir. ETS ameliyatında, sempatik sinirlerin belirli bir kısmı kesilir veya koterize edilerek terleme sinyallerinin iletimi durdurulur. Bu, aşırı terlemenin önemli ölçüde azalmasına veya tamamen durmasına neden olabilir.

ETS Ameliyatı Süreci:

Hazırlık: Ameliyat öncesinde hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Anestezi altında yapılacağı için anestezi riski de değerlendirilir.

Ameliyat:

Genel Anestezi: Hasta genel anestezi altında uyutulur.
Endoskopik Girişim: Göğüs bölgesinde küçük kesiler yapılır ve bu kesilerden endoskopik aletler yerleştirilir.
Sempatik Sinirlerin Kesilmesi: Sempatik sinir zincirinin T2-T3 seviyelerindeki sinirleri kesilir veya koterize edilir.
İyileşme: Ameliyattan sonra hastalar genellikle bir gün hastanede kalır ve birkaç gün içinde günlük aktivitelerine dönebilirler. Tam iyileşme birkaç hafta sürebilir.

Olası Yan Etkiler ve Riskler:

Kompansatuar Terleme: Vücudun başka bölgelerinde (sırt, göğüs, bacaklar) artan terleme.
Pnömotoraks: Akciğerlerde hava birikmesi.
Enfeksiyon: Cerrahi kesilerden enfeksiyon kapma riski.
Horner Sendromu: Göz kapağı düşüklüğü ve pupilla daralması gibi belirtiler.
El terleme ameliyatı, diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya ciddi bir yaşam kalitesi sorunu olduğunda düşünülmelidir. Ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme ve doktorla yapılan kapsamlı bir görüşme önemlidir.