Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Gökhan Yuncu

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

İdari Görevler:

Şef yard. / şef V. :   Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Suat Seren Göğüs Hast. ve Cer. Eğt. ve Araştırma Hastanesi,  1998 – 2004
Göğüs Cerrahisi AD Başkanlığı: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008–2015
Pamukkale Üniversitesi; Uluslararası Koordinatörlük

İlgi Alanları:

 • Akciğer kanseri cerrahisi
 • Videotorakoskopik Göğüs Cerrahisi (1996 yılından beri)
 • Robotik Cerrahi
 • Akciğer metastaz cerrahisi
 • Bronkoplastik Yöntemler
 • Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) / Ellerde aşırı terleme
 • Timoma ve Myastenia Gravis
 • Göğüs Duvarı Tümörleri
 • Akciğer hidatik kistleri
 • Bronşektazi

Eğitim:

 • Profesör, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-2018, İstanbul
 • Profesör, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013-2015, Denizli
 • Doçent, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007-2013, Denizli
 • Şef Yard. Ve Şef V. İzmir – DrSuat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Göğüs Cerrahisi İhtisası, İzmir– DrSuat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi, 1982 – 1985, Eskişehir.
 • Tıp Fakültesi, Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi, 1979 – 1982, Ankara
 • Lise, İzmir Atatürk Lisesi

Çalışma ve Deneyim:

 • Muayenehane:Talatpaşa Bulvarı No:21 / 3 Alsancak / İzmir 2020 –
 • İzmir Kent Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, 2018-2020
 • Profesör ve Göğüs Cerrahisi AD Başkanı, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018
 • Profesör ve Göğüs Cerrahisi AD Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013-2015
 • Doçent ve Göğüs Cerrahisi AD Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007-2013
 • Yardımcı Doçent, Göğüs Cerrahisi AD, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004-2007
 • Göğüs Cerrahi Uzmanı, İzmir– DrSuat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1987- 1991
 • Asistan Doktor, İzmir– DrSuat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1987- 1991
 • Pratisyen Hekim, Duayeri/Çatalpınar/Dağgüvezi Sağlık Ocağı, Fatsa 1985-1987

Bilimsel Kuruluşlarda Üyelik ve Görevler

 1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

2000 ile 2002 tarihlerinde Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği,
2003’de Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi kurucu üyeliği,
2005- 2007   Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şube Başkanlığı.
2010-2011 Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Kurulu üyeliği
2011 -2012 Türk Göğüs cerrahi Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Yürütme kurulu üyeliği

 1. Akciğer Kanser Derneği

2003 yılında Akciğer Kanser Derneği kurucu üyeliği

 1. Türk Toraks Derneği üyeliği
 2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyeliği
 3. “International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)” üyeliği

Araştırmalar ve Yayınlar , Bilimsel Etkinlikler:

 • Uluslararası Makale: 38 adet
 • Uluslararası Kongrelerde Bildiriler: 27
 • Ulusal yayınlar: 63 adet
 • Ulusal kongrelerde sunumlar: 127
 • Türkçe Kitapta bölüm yazarlığı:8
 • İngilizce yazılmış kitap bölümü: 1
 • Kitap Bölümü çevirmenliği: 1
 • En iyi makale ödülü: 1
 • En iyi bildiri ödülü:1
 • Yurtdışında ders verme:
  • (5 saat) Erasmus Programı ile, Viyana Tıp Üniversitesi Göğüs Cerrahi Bölümünde, 1 Şubat 2011’de “Sympathectomy for axillary and palmar hyperhydrosis” konulu sunum
  • Kosova, Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 27 şubat 2015 tarihinde “Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi”  konferansı
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı / panelist veya bilimsel etkinlik: 28
 • Alınan Eğitim Çalışmalar ve kurslar: 19

Prof. MD. Gökhan Yuncu

Chest Surgery

Interests:

 1.  Lung Cancer Surgery
 2. Video-thoracoscopic Surgery
 3. Robotic Surgery
 4. Endoscopic thoracic sympathectomy (ETS) for Primary Palmar Hyperhidrosis / Excessive sweating of hands
 5. Chest WALL Tumors
 6. Surgical treatment of mediastinal tumors and Thymomas
 7. Myasthenia gravis (Thymectomy)
 8. Bronchiectasis
 9. Bronchoplastic Procedures

Education

 • Professor: Istinye University Medical Faculty 2016-2018
 • Professor: Pamukkale University Medical Faculty 2013-2015
 • Ass. Professor: Pamukkale University Medical Faculty 2007-2013
 • Assistant Chief and Chief. İzmir – Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital
 • Thoracic Surgery Education: İzmir – Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital
 • Medical Faculty; Anadolu University, Eskişehir 1982 – 1985 Eskişehir.
 • Medical Faculty;1979 – 1982 Hacettepe University, Ankara
 • High School: İzmir Atatürk High School

Experiences

 • Consulting Room / Private Doctor’s Office:Talatpaşa Bulvarı No:21 / 3 Alsancak /Izmir 2020 –
 • Izmir Kent Hospital, Thoracic Surgery Clinic 2018-2020
 • Professor, and Head of Department of Thoracic Surgery, Istinye University Medical Faculty 2017-2018
 • Professor, and Head of Department of Thoracic Surgery, Pamukkale University Medical Faculty 2013-2015
 • Associate Professor and Head of Department of Thoracic Surgery, Pamukkale University Medical Faculty 2007-2013
 • Assistant Professor : Department of Thoracic Surgery, Pamukkale University Medical Faculty 2004-2007
 • Specialist Physician (Thoracic Surgeon): İzmir – Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital 1987- 1991
 • Assistant Doctor: İzmir – Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital 1987- 1991
 • General Practioner: Duayeri/Çatalpınar/Dağgüvezi Sağlık Ocağı Fatsa 1985-1987

Researches and Publications

 1. Articles in international peer reviewed journals: 33
 2. Presentations in international scientific meetings: 25
 3. Articles in National Peer-Review Journals: 58
 4. Presentations in national meetings: 115
 5. Translation of Book Chapters: 1
 6. Written Book Chapters in English: 1
 7. Written Book Chapters in Turkish: 8
 8. Speaker at International Conferences: 5
 9. Speaker at National Panels/Conferences: 13
 10. Moderator for National Panels/Conferences: 6
 11. Give a lecture abroad (by Erasmus program; Medical University of Vienna;) :5 hours
 12. Best article award, Journal Clinical and Analytical Medicine (JCAM) 2014
 13. Best oral presentation award, TUSAD 2015
Prof. Dr. Gökhan Yuncu - Göğüs Cerrahisi Uzmanı