El Terlemesi Nedir?

El terlemesi, tıbbi olarak palmar hiperhidrozis olarak adlandırılan ve avuç içlerinin normalden daha fazla terlemesi durumu olarak tanımlanır. Bu durum, sosyal, mesleki ve duygusal açıdan rahatsız edici olabilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

El Terlemesinin Nedenleri

El terlemesi birincil (primer) veya ikincil (sekonder) hiperhidrozis olarak sınıflandırılabilir:

Primer Hiperhidrozis: Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler önemli bir rol oynayabilir. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Primer hiperhidrozis genellikle simetrik terleme ile karakterizedir, yani her iki elde de eşit derecede terleme görülür.

Sekonder Hiperhidrozis: Altta yatan bir sağlık sorunundan kaynaklanır. Tiroid hastalıkları, diyabet, enfeksiyonlar, menopoz ve bazı ilaçlar bu duruma neden olabilir. Sekonder hiperhidrozis genellikle daha yaygın bir terleme paterni gösterir ve vücudun diğer bölgelerini de etkileyebilir.

El Terlemesinin Tedavisi

El terlemesi tedavisi, terlemenin şiddetine ve kişinin yaşam kalitesine etkisine bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

Topikal Tedaviler:

Antiperspirantlar: Alüminyum klorid gibi maddeler içeren topikal antiperspirantlar, terlemeyi azaltmada etkili olabilir.
Oral İlaçlar:

Antikolinerjik İlaçlar: Terleme miktarını azaltmak için kullanılır, ancak ağız kuruluğu, bulanık görme ve idrar tutukluğu gibi yan etkileri olabilir.
İyontoforez:

Ellerin su dolu bir tepsiye yerleştirildiği ve düşük voltajlı elektrik akımı uygulandığı bir yöntemdir. Ter bezlerini geçici olarak bloke eder.
Cerrahi Tedavi:

Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS): Sempatik sinirlerin bir kısmının kesilmesi veya koterize edilmesi işlemidir. Genellikle son çare olarak kullanılır ve yan etkileri olabilir.
El terlemesi, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğinden, tedavi seçeneklerinin bir doktor tarafından dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir. Tedaviye başlamadan önce, altta yatan olası tıbbi durumların değerlendirilmesi de gereklidir.