Tanısal Yöntemler

Tanısal Yöntemler:

Göğüs Cerrahisinde Minimal Girişimsel Yöntemler:

Torasentez:Göğüs boşluğunda toplanan sıvının biyopsisinde kullanılır.

Bronkoskopi:Tanı, evreleme ve tedavi amaçlı kullanılır.

Perkütan Torasik İğne Biyopsisi (TTİB): Akciğer Kanseri tanı ve evrelemesi

Endoskopik USG: Hava yolu duvarları ve çevresindeki mediasten ve akciğerlerin incelenmesi için USG cihazlarının kullanıldığı invaziv bir işlemdir

Skalen lenf nodu biyopsisi (SNB): MS girişinden önce Tanısal ve Akc Ca’de evreleme amaçlı yaygın kullanılırdı.

VideoMediastinoskopi: Akciğer kanseri evrelemesi,  Mediastinal kitle ve Mediastinal lenf bezi biyosisi, Sarkoidoz, Lenfoma ve Mediastinal tümörlerin tanısında,

Mediastinotomi; Mediastinal kitleler, lenf nodları için biyopside, akciğer kanseri evrelemesi

Videotorakoskopi / VATS : Plevral biyopsiler ve plöredesis, Pulmoner biyopsiler, Küçük akciğer nodüllerinin rezeksiyonu, Lobektomi, pnömonektomi, Mediastinal tümör ameliyatı, Timektomi, özofajektomi, PDA tamiri gibi açık ameliyatların hepsi yapılabilmektedir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir