Akciğer cerrahi hastalıkları genellikle akciğerlerdeki problemlerin cerrahi yöntemlerle tedavi edildiği durumları ifade eder. Bu hastalıkların bazıları şunlardır:

  1. Akciğer Kanseri: Akciğerlerde meydana gelen kanser türlerinden biridir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonundan oluşur.
  2. Pnömotoraks: Akciğerlerdeki hava basıncının dengesizliği sonucu akciğerin çökmesine neden olur. Cerrahi müdahale ile hava boşluğu alınarak akciğerin şişmesi sağlanır.
  3. Akciğer Absesi: Akciğerdeki enfeksiyonlar sonucu oluşan irin dolu boşluklardır. Cerrahi olarak boşaltılması ve enfeksiyonun tedavisi gerekebilir.
  4. Plevral Hastalıklar: Plevra, akciğerleri saran zarın adıdır. Plevra hastalıkları arasında plevra efüzyonu (sıvı birikimi), plevral efüzyon (hava birikimi) gibi durumlar bulunur ve bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.
  5. Akciğer Kistleri: Akciğerlerdeki sıvı dolu kistlerdir. Büyük veya komplike kistler cerrahi olarak çıkarılabilir.
  6. Bronşektazi: Bronşların genişlemesi ve kalıcı hasar görmesi durumudur. İleri vakalarda cerrahi tedavi gerekebilir.
  7. Pulmoner Emboli: Akciğer damarlarında oluşan tıkanıklıklardır. Acil durumlarda cerrahi girişim gerekebilir.

Bu gibi durumlarda, bir akciğer cerrahı hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak uygun tedaviyi planlar. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi girişim, ilaç tedavisi, radyasyon terapisi ve diğer prosedürler bulunabilir. Tedavinin başarılı olması için erken teşhis önemlidir.